Skovby idrætsforening, Bordtennisafdelingen

                                 Generalforsamling

Onsdag den 8. marts 2023 kl. 19.00 i Bordtennislokalet

  • Valg af dirigent

Dennis blev valgt

  • Afdelingsformandens beretning

Se medsendte beretning

  • Afdelingsbudget og økonomi

Kassereren fremlagde både regnskab og budget, som blev godkendt

  • Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

  • Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret, blev vedtaget

  • Valg af formand

Lilli blev genvalgt

  • Valg af afdelingsbestyrelse.

    På valg:

        Inge Dyg (er villig til genvalg)

                Inge blev genvalgt

Valg af 1 suppleanter (hvert år)

På valg:

Pt ingen suppleanter

Bestyrelsen foreslog at vi fortsatte uden suppleant, vedtaget

  •  Eventuelt     

Lilli oplyste at klubben har 40 års jubilæum i 2026, ideer til markering efterlyses!

 

                     Formandsberetning 2022-23

Vi sluttede sidste sæson af med klubmesterskab i april. Det var første gang i 2 år vi kunne afholde klubmesterskab pga corona. Der var fin tilslutning og vi havde en rigtig hyggelig dag. Vi har nu prøvet flere gange at holde det om lørdagen og det har været en succes, så det vil vi fortsætte med, i år bliver det lørdag d- 22. april.
Shibo der blev klubmester i 2022 – endnu engang tillykke.
Vi har i denne sæson fået nye senior spillere og tidligere spillere er vendt tilbage, det er rigtig positivt, men der er også spillere som vi ikke har set i denne sæson, forhåbentlig vender de tilbage, men der er stadig plads til flere, vi er pt . 10-12 spillere om onsdagen.
Det er også blevet taget godt i mod med julefrokost i dec. i stedet for gløgg og æbleskiver.
Pensionisterne er meget stabile og der er ca 20 spillere der spiller om tirsdagen, der er dog nogle der gerne vil træne mere, så der spilles i lokalerne både mandag og torsdag udover den faste tirsdag, det er positivt.
De holder madpakkedag et par gange i løbet af sæsonen og har også julefrokost og sæsonafslutning med spisning.
Som i ved har bestyrelsen besluttet at vi skal have klubtrøjer og klubben giver tilskud så egenbetaling er 25 kr pr trøje. Det er taget godt i mod og der er bestilt 52 trøjer, som vi forventer bliver leveret midt i marts.
Inge og Leif har lånt klubben et elektronisk dart spil, vi håber det bliver indviet til klubmesterskabet.
Ellers har det været en stille sæson uden corona nedlukning og sådan bliver det forhåbentlig fremover.